Latvijas valsts mežu ekspedīcijā piedalās Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēni

default

Latvijas valsts mežu ekspedīcijā (Janopole, Ziemeļlatgale) 2021. gada 16. septembrī piedalījās Rēzeknes sākumskolas 6. klašu skolēni. Meža ekspedīcijā doties aicināja AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “Husqvarna” un biedrību “Zaļās mājas”.
20211005_152033Latvijas valsts mežu ekspedīcija – aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā. Katrs ekspedīcijas dalībnieks saņēma zīmuli (Latvijas valsts meži) un izzinošu, radošu, pārskatāmu “Ekspedīcijas darba burtnīcu”, kuru pakāpeniski aizpildīja desmit meža izziņas pieturās: Iepazīstam meža zinātni! Skaitām kokus! Kopjam jaunaudzes! Retinām mežu! Mēram koku augstumu! Aizsargājam mežu! Atklājam koksnes produktus! Atpūšamies dabā! Būvējam zaļi! Nosakām koku vecumu!20211005_151816 pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Skolēni veica praktiskus un radošus uzdevumiem, kurus pildīja gan individuāli, gan komandā. Skolēni uzzināja, kas ir selekcija, kā izvēlēties sēklas kokus, cik skāba ir meža augsne un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu, kā aprēķināt koku skaitu hektārā, kā precīzi noteikt augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, izmantojot matemātiku, kā nodrošināt dabas daudzveidību mežā un kā aizsargāt mežu no dažādiem postījumiem, kā uzbūvēt koka tiltu bez naglām u.c. Noslēgumā skolēnus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru un informācija par drona izmantošanu Latvijas Valsta mežu apsaimniekošanā, demonstrējums un kopbilde, ko uzņēma Ziemeļlatgales reģiona 7. Ludzas meža iecirkņa mežkopis Viktors Kuprijanovs.
Paldies Latvijas Valsts mežu ekspedīcijas organizatoriem par izzinošām, radošām, praktiskām nodarbībām un mācību līdzekļu dāvinājumiem! Paldies Rēzeknes pilsētas domei un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei par iespēju izmantot bezmaksas transportu! Paldies vecākiem par atsaucību!

 Rēzeknes sākumskolas
bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce